Åtgärder mot potentiell global avmattning i ekonomin

I denna fråga uppger finanscheferna vilka åtgärder de har vidtagit eller planerar att vidta för att göra sina respektive företag mer motståndskraftiga mot en potentiell avmattning i den globala tillväxten under de närmaste 12 till 18 månaderna.

Endast 9 procent av finanscheferna anger att de inte planerar att vidta några åtgärder alls. Här sticker branschen Finansiella tjänster ut, där 18 procent av finanscheferna känner sig trygga med situationen.

Generellt verkar företagen ha förberett sig på många sätt. Framför allt gäller detta finansieringsfrågor där finanscheferna anger att de redan avvecklat skulder (20 procent) och diversifierat finansieringskällorna (23 procent). Mer än var fjärde (27 procent) anger också att de upprättat nya kreditfaciliteter. Kanske kan detta läsas som en säkerhet för att möta inte bara en global avmattning utan även en potentiell finanskris framöver.