Covid-19

Covid-19 har lämnat enorma avtryck på alla plan – personligt, för företag och nationer – i år. I höstens undersökning har vi därför dels frågat när företagen tror att deras vinstgenerering kommer vara tillbaka på samma nivå som innan krisen och dels om hur företagens investeringar inom olika områden har ändrats.

Undersökningen visar att en majoritet (60 procent) anser att deras företag inte kommer vara tillbaka på nivån innan krisen förrän 2021, 2022 eller till och med senare. Positivt är däremot att fler än en av tre bedömer att deras företag redan idag är tillbaka på den nivå av vinstgenerering de låg på innan covid-19 krisen. För återhämtning redan 2020 är finanschefer inom Finansiella tjänster mest positiva medan Verkstad är mest tveksamma. Det är generellt relativt stor spridning på åsikterna inom de olika branscherna där de långsiktiga negativa effekterna ser ut att vara störst inom Konsumentprodukter följt av Tjänster till företag och Verkstad.

Ser vi istället till hur investeringsplanerna har ändrats så är det generellt så att företagen satsar för att utveckla affärs- och organisationsprocesser samt IT, medan man drar ner på investeringar i mark, byggnader och inom maskin och utrustning.


Baserat på den information du har nu, när förväntar du dig att ditt företag kommer tillbaka till den nivå av vinstgenerering ni hade innan krisen?

De vanligaste svaren är väldigt polariserade: Flest anser att företaget redan är tillbaka (34 procent) medan 21 procent tror att detta uppnås först 2022 eller senare.


Under de kommande 12 månaderna och jämfört med situationen innan covid-19, hur kommer ditt företags investeringar förändras?

Största nettoökningar av investeringar i att förbättra organisations- och affärsprocesser (effektivisering, omstrukturering och automation) följt av IT-investeringar.