Det internationella handelskriget

En liten majoritet av finanscheferna förväntar sig att handelskriget ska eskalera de kommande 12 månaderna medan väldigt få ser en avmattning framför sig. Efter undersökningens svarsperiod har USA, Mexiko och Kanada enats om ett nytt avtal som ska ersätta NAFTA. Men den största källan till handelskriget, de ökade tullarna mellan USA och Kina, har fortsatt att eskalera.

De finansiella marknaderna har i minskad utsträckning reagerat på nya utspel. Det som kan påverka framöver är om handelskriget börjar ge avtryck i ekonomisk data. Dessvärre tyder finanschefernas svar på att så kan ske framöver då framför allt svårare investeringsbeslut tenderar att leda till uppskjutna investeringar. Om det sker på större basis minskar den ekonomiska tillväxten. Även ökade kostnader kan leda till mindre expansiva strategier framledes, vilket på sikt påverkar tillväxten negativt.