Intervju: Martin Lindkvist

I höstens undersökning såg vi främst oro kring geopolitiska risker. Nu är den snarare kopplad till den inhemska konsumtionen. Känner du igen den bilden?

Det geopolitiska läget innebar en stor osäkerhet även för oss. Våra råvarupriser är ju beroende av omvärldsutvecklingen som har utmanat oss. Idag har vi byggt upp den medvetenheten och nu håller jag med om att den största oron snarare är kopplad till förändrade konsumentmönster. För oss har utvecklingen de senaste månaderna gått över förväntan, men vi är väldigt medvetna om att vi har ett utmanande år framför oss.

Har det rådande makroekonomiska läget inneburit några förändringar i er strategi?

Vi är ett familjeägt bolag med en mycket entreprenörsdriven kultur. Under det senaste året har vi arbetat med att etablera ett strategiskt ramverk, så jag skulle snarare säga att den strategiska etableringen har fått en skjuts av det makroekonomiska klimatet. Det har fungerat som en katalysator för behovet av, och en förståelse för, vilka prioriteringar vi behöver satsa på och hur vi på bästa sätt skapar effektivitet som koncern i det här läget.

Ni har expanderat stort både inom och utanför Sverige de senaste åren. Hur ser planerna ut framöver?

Ja, vår expansionstakt har varit närmast extrem. Men i ljuset av det som händer nu har vi ett större behov av trygghet i det vi bygger upp, innan vi växlar upp igen. Så vi har sett över våra etableringsplaner, framför allt internationellt, där vi i första hand prioriterar vår lönsamhet i det här läget. Vi har riktat etableringskraften mer mot Sverige, där vi redan är ett känt varumärke, för att bygga upp en kassa som kan användas för att växla upp vår expansion på alla marknader. Att etablera restauranger är en ganska tidskrävande process, så det gäller att ha ett långsiktigt perspektiv.

Vi ser en mer positiv syn på utvecklingen av antalet anställda över branscher jämfört med i höstas. Inom konsumentprodukter har man dock en mer negativ syn. Hur ser era ambitioner ut?

Just i den frågan går vi emot trenden i konsumentbranschen. Vi ser en fortsatt kraftig tillväxt som kommer att kräva resurser, både ute i restaurangerna och på tjänstemannasidan. Vår nya strategi innebär att vi har en tydligare prioritering kring vilka resurser vi behöver få på plats och i vilken sekvens. Vi känner absolut av den brist på kompetens som diskuteras i rapporten – särskilt inom tech, som genomsyrar alla förmågor vi vill bygga, men även inom övriga områden på tjänstemannasidan.

Hur ser ni på prioritering av områden för att minska sårbarhet vid problem i värdekedjor?

För oss är det mest fokus på digitala planeringshjälpmedel och diversifiering av leverantörer. En generell effektivisering ligger på agendan, kopplat till det strategiska bygget vi nu gör.

Ni har fått mycket uppmärksamhet för ert arbete med hållbarhet. Hur tror du att hållbarhetsarbetet kommer att påverka CFO-rollen framöver?

Jag ser CFO-rollen som en nyckelroll i att skapa värde för organisationen. Hållbarhetsfrågan har varit otroligt viktig för att bygga värdet av Max och kommer att bli allt viktigare framöver. Våra kunder kommer att ställa än högre krav och det är lagstiftning på gång som kommer att kräva tydligare uppföljning och rapportering. Det kommer att krävas en ännu bättre förmåga att visa på värdet av hållbarhetsarbetet och där ser jag att CFO:n har en viktig roll. Vi sitter på det samlade perspektivet och kommer därför att ha en central roll i att hjälpa till att beskriva och bygga in det här i bolagets strategi och kommunikation.