Kompetensförsörjning

90 procent av de svarande i undersökningen uppger att de i någon utsträckning har problem att hitta kompetens till sina organisationer. Trots uppenbara problem verkar verktygslådan för att hitta kompetens vara begränsad. Automatisering är visserligen, om än i begränsad omfattning, uppe på en stor del av de svarandes agenda, men det verkar inte vara någon robot-revolution på gång än. Detta står i skarp kontrast till många andra länder i EU.

De svenska finanscheferna är dock positiva till att skola om befintlig personal och använda temporära resurser som tänkbara lösningar på kompetensfrågan. Denna inställning är gemensam för samtliga europeiska länder.