Förändrade strategier – våren 2023

Vårens Hot Topic fortsätter de senaste undersökningarnas tema på hur företagen planerar att förändra sina verksamheter i ljuset av de problem som uppstod med värdekedjor under pandemin. De senaste undersökningarna har fokuserat på frågor som rör prissättningsbeteende men även åtgärder för att säkerställa produktion. Våren 2023 ställs frågor rörande fysisk lokalisering av verksamheter men även … Continued

Intervju: Martin Lindkvist

I höstens undersökning såg vi främst oro kring geopolitiska risker. Nu är den snarare kopplad till den inhemska konsumtionen. Känner du igen den bilden? Det geopolitiska läget innebar en stor osäkerhet även för oss. Våra råvarupriser är ju beroende av omvärldsutvecklingen som har utmanat oss. Idag har vi byggt upp den medvetenheten och nu håller jag med … Continued