Inflation – hösten 2022

Vid varje undersökning sätts speciellt fokus på en frågeställning som bedöms vara viktigt just nu, och där enkäten går mer på djupet. I undersökningen våren 2022 var det leveranskedjor och produktionsstörningar och hösten 2022 är det inflationsperspektivet som lyfts fram. Dessa två områden hänger samman på flera sätt. Det var de stora problemen med globala … Continued

Supply Chain – våren 2022

Problem med värdekedjor – normalläget är långt bort I vårens hot topic har vi ställt frågor till finans­cheferna om de problem företagen sedan 2021 har brottats med avseende supply chain. Enligt Konjunkturinstitutets barometer har orderstocken inom tillverkningsindustrin aldrig tidigare varit så hög (mätningarna startade i mitten av 1960­talet). Samtidigt är lagren av färdiga varor fortsatt … Continued