Om undersökningen

Deloitte/SEB CFO Survey genomfördes i mars 2024 och bygger på ett antal frågor som presenterats för och besvarats av utvalda deltagare via ett webbaserat formulär. De CFO:er (Chief Financial Officer), i texten även benämnda finanschefer, som deltagit i undersökningen representerar ett urval av svenska företag från olika branscher. Den breda basen av svar från ledare inom olika branscher och företag gör att vi anser de trender och slutsatser som framkommer i undersökningen vara representativa för svenska finanschefer generellt.

Om dataunderlaget

I undersökningen refererar vi ibland till ”nettobalansindex” (förkortat NB). Detta beräknas genom att subtrahera den procent svarande som lämnat ett negativt svar från den procent svarande som lämnat ett positivt svar. De som varken är positiva eller negativa bedöms som neutrala. På grund av avrundning kan inte alla procenttal i graferna summeras till 100.

I undersökningen har deltagarna fått definiera den bransch de verkar inom, i rapporten aggregerat enligt följande alternativ: 1. Finansiella tjänster, 2. Detaljhandel, 3. Kultur, nöje och fritid, 4. Transport och logistik, 5. Konsumentprodukter, 6. Resor och besöksnäring, 7. Bioteknik och sjukvård, 8. Teknik, media och telekom, 9. Energi, el och gruvor, 10. Fordonsindustri, 11. Pappers- och pappersvarutillverkning, 12. Industriella produkter och tjänster, 13. Bostadsbyggande, 14. Fastighetsverksamhet, 15. Tjänster till företag, 16. Offentlig sektor, 17. Annan. Ovan nämnda branscher är de som används i analysen.

Tidigare upplagor av undersökningen

Internationella rapporter