Deloitte/SEB CFO Survey

Vad står högst på agendan för svenska finanschefer?

Resultat våren 2022

Avvaktande hållning – när nya kriser avlöser gamla

Synen på affärsmöjligheter och finansiella utsikter i vårens undersökning kan sammanfattas som genomsnittlig till skillnad mot det mer gynnsamma läget som sågs i höstas. 48 procent av finanscheferna ser affärsmöjligheterna som gynnsamma de närmaste sex månaderna. Detta ska jämföras med de 7 procent som snarare ser affärsmöjligheterna som ogynnsamma. Det främsta prioritetsområdet är organisk tillväxt, vilket har varit trenden sedan en tid. Finanscheferna anser vidare att geopolitiska risker är både den mest betydande risken under de närmaste 12 månaderna och är den risk som ökar mest i vårens undersökning. Det kan naturligtvis tolkas som en direkt konsekvens av kriget i Ukraina.

I vårens undersökning framgår att investeringar förväntas minska i omfattning jämfört med höstens undersökning. Överlikviditeten förväntas i högre grad att användas till att betala av skulder. Utdelning till aktieägare eller återköp av aktier som huvudsaklig användning av överlikviditet är tillbaka på den historiska rekordnivån, 18 procent, samma som i undersökningen våren 2021.

En tydlig majoritet, 79 procent, av de tillfrågade finanscheferna anser att intäkterna kommer att öka under de kommande 12 månaderna, vilket är i linje med de senaste undersökningarna. Kriget i Ukraina har lett till ökade priser på råvaror som olja, gas och stål, samtidigt som många bolag fortfarande upplever utmaningar med leveranskedjorna. Detta bidrar till att svenska bolag drabbas av ökade kostnader. Vår bedömning är att finanscheferna förutser att bolagen för vidare de ökade kostnaderna på konsumenterna genom högre priser, som bidrar till ökade intäkter, samt en ytterligare upptrappning av inflationen.

Vad gäller rörelsemarginalen bedömer 44 procent av finanscheferna att den kommer att öka under de kommande 12 månaderna, vilket är i linje med den senaste undersökningen från hösten 2021. En mer försiktig prognos jämfört med tidigare undersökning syns även när det gäller kapitalutgifter, där 44 procent av finanscheferna förutser att kapitalutgifterna kommer att öka under de kommande 12 månaderna, vilket är en marginell minskning från höstens 48 procent.

I vårens hot topic har vi ställt frågor till finanscheferna om de problem företagen sedan 2021 har brottats med avseende supply chain. En av slutsatserna är att merparten ser leveransproblemen som ”måttliga”. En annan slutsats är att problemen som ligger i leveranskedjorna är av övergående karaktär och att nyckeln ligger i transportproblem samt att komma ikapp efter en längre tid med produktionsstörningar. Med utmaningarna i transporter följer också ökade kostnader vilket kan noteras på marknaden i form av ökade priser.

Vi hoppas att du tycker att denna utgåva är intressant och att du kan ha nytta av de resultat som vi presenterar. Vi värdesätter din feedback kring resultaten och hur vi kan utveckla Deloitte/SEB CFO survey för att du även fortsättningsvis ska få värde av den i ditt arbete.

 

Makropodd av SEB

SEB:s ekonomer Karl Steiner och Marcus Widén diskuterar resultatet från senaste CFO Survey och vad som händer härnäst tillsammans med Robert Bergström, partner på Deloitte.

Hot Topics

Denna del innehåller temafrågor, specifika för varje undersökning.

Supply Chain – våren 2022

I vårens hot topic har vi ställt frågor till finans­cheferna om de problem företagen sedan 2021 har brottats med avseende supply chain.

Läs mer >

Klimatförändringarna – hösten 2021

Vi ställde ett antal frågor till finanscheferna om hur deras företag agerar i förhållande till klimatförändringarna.

Läs mer >

Återkommande teman

I denna del hittar du återkommande frågor som visar trender över tid.

Affärsmöjligheter och finansiella utsikter

Synen på affärsmöjligheter och finansiella utsikter tappar tydlig mark.

Läs mer >

Prioriteringar och utmaningar

Organisk tillväxt är fortsatt finanschefernas primära prioritering.

Läs mer >

Strategiska möjligheter

Försiktighet kopplat till investeringar men fortsatt optimism kring intäkter, rörelsemarginal och anställda.

Läs mer >

Finansiering och risk

Rekordstor ökning av den externa ekonomiska osäkerheten.

Läs mer >