Deloitte/SEB CFO Survey

Vad står högst på agendan för svenska finanschefer?

Resultat våren 2023

Fortsatt motvind men mer på fötterna

Inflationen är fortsatt hög men trenden pekar i rätt riktning. Räntorna stiger men även här kan vi anta en vändning så snart inflationen kommer ned på mer normala nivåer. Givet att kunskapsläget är bättre och att en del tidigare definierade risker ebbat ut, har företagen lättare att se in i framtiden jämfört med i höstas. Det leder till gynnsamma affärsmöjligheter och finansiella utsikter. Dock är det en stor spridning i synen mellan olika branscher.

I vårens undersökning anser finanscheferna att organisk tillväxt utgör den främsta prioriteringen. Detta ska jämföras med höstens undersökning som pekade på kostnadsreducering. Fokus på operativa investeringar i kapacitet har ökat mest i betydelse följt av minskning av kapitalutgifter.

Finanscheferna anser för tredje undersökningen i rad att den mest betydande risken är ekonomisk tillväxt, även om denna risk är den som faller tillbaka mest.

Finanscheferna indikerar fortsatt försiktighet rörande strategiska möjligheter. Stort fokus ligger på att använda överlikviditet till att betala av skulder även om detta har minskat något sedan i höstas. I stället har investeringstakten ökat och då framför allt investeringar inom Sverige.

Finanscheferna indikerar också viss optimism i ökade intäkter. Försvagningen av den svenska kronan fortsätter att bidra till en ökad utländsk efterfrågan i svenska varor och tjänster vilket resulterar i ökade intäkter. Vad gäller rörelsemarginaler så väntas även de förbättras jämfört med i höstas.

I vårens Hot Topic kan ni läsa om förändrade strategier. Efter ett par år av utmaningar i värdekedjor har vi ställt frågor rörande fysisk lokalisering av verksamheter samt prioriteringar av områden för att minska sårbarheten som uppstod under pandemin både lokalt och regionalt.

Vi hoppas att du tycker att denna utgåva är intressant och att du kan ha nytta av de resultat som vi presenterar. Vi värdesätter din feedback kring resultaten och hur vi kan utveckla Deloitte/SEB CFO Survey för att du även fortsättningsvis ska få värde av den i ditt arbete.

 

Hot Topics

Denna del innehåller temafrågor, specifika för varje undersökning.

Förändrade strategier – våren 2023

I vårens Hot Topic har vi ställt frågor om förändrade strategier i ljuset av de problem som uppstod med värdekedjor under pandemin.

Läs mer >

Intervju: Martin Lindkvist

Vi pratar med Martin Lindkvist, CFO på MAX Burgers, om trenderna i vårens rapport.

Läs mer >

Återkommande teman

I denna del hittar du återkommande frågor som visar trender över tid.

Affärsmöjligheter och finansiella utsikter

Bilden av affärsmöjligheter och finansiella utsikter börjar hämta sig.

Läs mer >

Prioriteringar och utmaningar

Organisk tillväxt är återigen finanschefernas främsta prioritering.

Läs mer >

Strategiska möjligheter

Stort fokus på att betala av skulder och investeringar inom Sverige.

Läs mer >

Finansiering och risk

Den externa osäkerheten biter sig fast på en hög nivå.

Läs mer >