Deloitte/SEB CFO Survey

Vad står högst på agendan för svenska finanschefer?

Resultat hösten 2019

Avmattningen är här

I våras beskrev vi finanschefernas inställning som att framtidstron hade förändrats och att optimismen minskat. I höstens undersökning ser vi ännu tydligare tecken på avmattning – men en balanserad sådan.

Synen på företagets affärsmöjligheter för de kommande sex månaderna har fortsatt att utvecklas negativt men nedgången är balanserad där en bred majoritet fortfarande ser möjligheterna som mer fördelaktiga än vanligt eller på en normalnivå.

Trots en allmänt försiktig inställning till den närmaste framtiden är nästan samtliga finanschefer hoppfulla vad gäller möjligheten att växa eller åtminstone bibehålla företagets intäkter. Om detta visar sig stämma talar det
för en mjuklandning av konjunkturen snarare än en nedgång i efterfrågan. Flera av de svenska storföretagen har nyligen överraskat positivt när de presenterade utvecklingen för det tredje kvartalet vilket bekräftar bilden av en balanserad avmattning.

Företagens defensiva prioriteringar blir allt tydligare i enlighet med vår förväntan givet de svaga globala konjunktursignalerna. Både att reducera kostnader och att vidta åtgärder för att förbättra kassaflödet har gått om organisk tillväxt som främsta prioriteringsområde framöver. I samma anda fortsätter företagen att dra ner på planerna att utöka personalstyrkan och än mer när det gäller att göra kapitalinvesteringar. Dock är förändringarna inte lika dramatiska i Sverige som i EU där båda personalstyrkan och kapitalinvesteringar bedöms minska framöver.

Trots den avtagande optimismen och flertalet negativa händelser under det senaste halvåret som fortsatt handelskrig mellan USA och Kina samt osäkerhet kring Brexit så har svenska finanschefer en i sammanhanget gynnsam syn på extern osäkerhet. I höstens undersökning anser endast 1 av 4 att osäkerheten är högre än
normalt medan det inom EU är hela 3 av 4 som ser en förhöjd osäkerhet. Den främsta risken för svenska finanschefer är dock fortsatt avtagande ekonomisk tillväxt och följdriktigt fortsätter förra årets mest betydande risk, brist på kvalificerad personal, att minska i vikt.

Sammanfattningsvis har svenska finanschefer intagit en fortsatt mer försiktig inställning till framtiden, men ingen dramatisk nedgång är i sikte.

Hot Topics

Denna del innehåller temafrågor, specifika för varje undersökning.

Ny

Klimatförändring

Svenska företagens klimatarbete högt på agendan

Läs mer >
Ny

Åtgärder för att hantera, mildra eller anpassa sig till klimatförändringar

Åtgärder för att hantera, mildra eller anpassa sig till klimatförändringar

Läs mer >
Ny

What are the overall views of Sweden’s versus EU’s leading CFOs?

Swedish CFO's more optimistic than average EU CFO's

Läs mer >

Återkommande teman

I denna del hittar du återkommande frågor som visar trender över tid.

Affärsmöjligheter och finansiella utsikter

Tydligare tecken på avmattning – men en balanserad sådan

Läs mer >

Prioriteringar och utmaningar

Den expansiva agendan kvarstår

Läs mer >

Strategiska möjligheter

Investeringar i Sverige är fortsatt det främsta alternativet vid användning av överlikviditet

Läs mer >

Finansiering och osäkerhet

Osäkerheten i omvärlden ökar för andra undersökningen i rad

Läs mer >