Deloitte/SEB CFO Survey

Vad står högst på agendan för svenska finanschefer?

Resultat hösten 2022

Tillväxtoro och mer prisökningar i sikte

Synen på affärsmöjligheter de kommande sex månaderna har tydligt försämrats enligt finanscheferna. 38 procent anser att framtiden fortfarande är gynnsam vilket är lägre än vårens 48 procent. De som anser att framtiden är mindre gynnsam har ökat med 11 procentenheter sedan i våras. Även synen på finansiella utsikter backar och höstens undersökning indikerar den lägsta nettobalansen sedan undersökningen startade 2013.

Sedan våren 2021 har organisk tillväxt stått högst upp på listan över prioriteringar. Men i höstens undersökning framgår att kostnadsreduceringar nu är främsta prioritet, följt av fokus på förbättrat kassaflöde.

Ekonomisk tillväxt anses enligt 58 procent utgöra en betydande risk de närmaste 12 månaderna och är därmed den största risken och också den som ökat mest sedan vårens undersökning. Det framgår även att ökningen av extern finansiell och ekonomisk osäkerhet är rekordstor och att nivåerna är högre än under covidåret 2020.

Finanscheferna visar fortsatt försiktighet med stort fokus på att använda överlikviditet till att betala av skulder samt en förväntan på fortsatt minskning av företagstransaktioner. Vad gäller investeringar så anses takten öka något då 61 procent av finanscheferna anger investeringar som främsta användningen av överlikviditet, jämfört med 55 procent i vårens undersökning.

60 procent av finanscheferna anser att intäkterna kommer att öka de kommande 12 månaderna, jämfört med 79 procent i våras. Nettobalansen är nu 37 procent jämfört med 70 procent i den förra rapporten. Vidare anser 31 procent av finanscheferna att rörelsemarginalen kommer att öka under det kommande året medan 40 procent anser att den kommer att minska. Nettobalansen här är minus 10 procent vilket är en nedgång från 23 procent i vårens undersökning.

I höstens hot topic har vi ställt frågor till finanscheferna om den stigande inflationen. En orsak är de stora problemen med de globala leveranskedjorna och dess konsekvenser i ökade priser, som vi tittade på i vårens hot topic. Inflationsuppgången i Europa kan också förklaras av högre priser på råvaror, främst energi och livsmedel. Förutom att inflationen blivit högre sedan i våras, har den också kommit att omfatta flera delar av ekonomin. Bedömningen är att även om prisuppgången tappat en del fart för företagen så kommer konsumenterna att känna av ökande priser ett bra tag till. Höstens hot topic tar reda på företagens strategier för att möta de utmaningar som högre insatspriser innebär.

Vi hoppas att du tycker att denna utgåva är intressant och att du kan ha nytta av de resultat som vi presenterar. Vi värdesätter din feedback kring resultaten och hur vi kan utveckla Deloitte/SEB CFO survey för att du även fortsättningsvis ska få värde av den i ditt arbete.

 

 

Hot Topics

Denna del innehåller temafrågor, specifika för varje undersökning.

Inflation – hösten 2022

I höstens hot topic har vi ställt frågor till finanscheferna om den stigande inflationen.

Läs mer >

Supply Chain – våren 2022

Vi ställde frågor till finanscheferna om de problem företagen sedan 2021 har brottats med avseende supply chain.

Läs mer >

Återkommande teman

I denna del hittar du återkommande frågor som visar trender över tid.

Affärsmöjligheter och finansiella utsikter

Synen på affärsmöjligheter och finansiella utsikter fortsätter tappa mark.

Läs mer >

Prioriteringar och utmaningar

Kostnadsreducering är finanschefernas primära prioritering.

Läs mer >

Strategiska möjligheter

Synen på investeringar i Sverige återhämtar sig och fortsatt stort fokus på att betala av skulder.

Läs mer >

Finansiering och risk

Rekordstor ökning i synen på extern finansiell och ekonomisk osäkerhet.

Läs mer >