Strategiska möjligheter

I höstens undersökning förutspådde vi att Sverige inte skulle kunna avvika från den nedåtgående optimismen i Europa. Vi ser nu en betydande förändring av den övergripande trenden avseende strategiska möjligheter. Finanschefernas svar pekar på en mer defensiv strategi där exempelvis amortering av skulder nu är det främsta alternativet vid användning av överlikviditet istället för investeringar i Sverige (hösten 2018). Trenden avseende företagstransaktioner bekräftar denna bild då nettobalansen har minskat från 31 till 4 procent sedan höstens undersökning. Vi kan därmed konstatera att finanscheferna är fortsatt positiva avseende utvecklingen framöver men det är ett tydligt trendbrott avseende antalet anställda som inte förväntas öka i samma takt som tidigare.

Användning av överlikviditet

Amortering av skulder är det främsta alternativet vid användning av överlikviditet (40 procent). Vi kan därmed se hur ökningen har fortsatt sedan hösten 2017, då endast 15 procent hade detta som främsta alternativ. Investeringar utomlands fortsätter att minska och endast 16 procent av de tillfrågade
uppger detta som främsta alternativet jämfört med 34 procent vid undersökningen hösten 2017.

Företagsförvärv- och försäljningar

Vi kan se att 21 procent av finanscheferna bedömer att aktiviteterna inom detta område kommer att minska (8 procent i höstas), vilket ligger i linje med finanschefernas ändrade prioriteringar de kommande 12 månaderna jämfört med höstens undersökning.

Nyckeltal

Det råder fortsatt optimism avseende intäkter. 72 procent av finanscheferna bedömer att intäkterna kommer att öka och 20 procent att de kommer att vara på samma nivå det kommande året.