Finansiering och risk

Hur skulle du bedöma den övergripande nivån av extern finansiell och ekonomisk osäkerhet ditt företag står inför?

Osäkerheten anses ha minskat för första gången på fem undersökningar och gör det dessutom rejält med en nettobalans om 8 procent jämfört med 42 procent hösten 2020. Sverige sticker ut i Europa med den tredje minsta osäkerheten av alla 18 länder i undersökningen.

 

Sannolikhet för obestånd eller bristande betalningsförmåga hos motparter

Sannolikheten för obestånd anses ha minskat till -29 procent från -38 procent. Sannolikheten är därmed större än snittet för förra våren (-23 procent) som dock är något missvisande då delar av undersökningen besvarades innan Covid-pandemin hade slagit till fullt ut1. Jämfört med svaren från slutet av mars 2020 (-59 procent), när pandemin var i full gång med nedstängningar så är det en betydligt lägre sannolikhet för obestånd som utmålas nu.

Utlåningsvilja

Utlåningsviljan anses för första gången på tre undersökningar att öka (med en nettobalans från 39 procent till 45 procent). Dock är det numera inom fyra och inte bara tre branscher som i höstas där det finns finanschefer som tycker att utlåningsviljan mot dem är under genomsnittet. Konsumentsektorn, verkstadsindustrin och byggbranschen får nu sällskap av Teknik, media och telekom.