Finansiering och risk

Höstens CFO Survey går tydligt i moll. Alla tre delfrågor inom området finansiering och risk tyder på sämre tider och de kommer dessutom in på rekorddåliga nivåer. Enda trösten är att det ofta har vänt efter att så här negativa förändringar och nivåer har uppnåtts i undersökningen.

Ser vi till de olika branscherna framträder ett mer nyanserat mönster där det till exempel bara är inom konsumentprodukter och fastighetssektorerna som respondenterna möter dålig utlåningsvilja och det endast är inom fastighetssektorn som fler ser sannolikheten för obestånd hos motparter som högre än normal än som ser den som normal. På samma sätt är det främst inom konsumentprodukter där fler ser osäkerheten som hög än som ser den som normal.

Extern finansiell och ekonomisk säkerhet

Efter att ha stigit kraftigt under 2022 och etablerat sig på en väldigt hög nivå i våras (49 procent) så ökade osäkerheten ytterligare i höst (52 procent). Inga anser längre att osäkerheten är lägre eller mycket lägre än vanligt medan hela 52 procent anser att den är högre eller väldigt mycket högre än vanligt.

Sannolikhet för obestånd eller bristande betalningsförmåga hos motparter

Sannolikheten för obestånd hos motparter försämras återigen och befinner sig nu på en rekordhög nivå (minus 44 procent) endast överträffad under finanskrisen. Det är lika många (48 procent) som anser att sannolikheten är normal som antalet som anser att den är högre än normalt – samtidigt som nästan ingen (4 procent) nu ser sannolikheten som mindre än normal.

Utlåningsvilja

Utlåningsviljan anses ha försämrats rejält sedan i våras och noteras nu på 23 procent vilket är den sämsta nivån sedan finanskrisen (minus 8 procent våren 2009). Framför allt är det färre som ser utlåningsviljan som fördelaktig (33 procent mot 44 procent i våras) och fler som ser den som ofördelaktig (10 procent mot 3 procent i våras). Samtidigt är det fortfarande klart flest som bedömer utlåningsviljan som normal (56 procent).