Finansiering och risk

Vändningen kom! Höstens CFO Survey gick i tydlig moll med finansierings- och riskfrågor på rekordlåga nivåer. Vi konstaterade redan då att det ofta vänder efter så negativa förväntningar och vårens CFO Survey visar också tydligt att så är fallet.

Extern osäkerhet har fallit tillbaka till en normal nivå. Utlåningsviljan förbättrats men är fortfarande något sämre än normalt medan sannolikheten för obestånd minskat men fortfarande befinner sig på en högre nivå än normalt. Tillförsikten rör sig därmed åt rätt håll även om det tar tid innan de tidigare rekordlåga nivåerna helt har normaliserat sig för två av tre frågor.

Som vanligt ser vi skillnader mellan branscher och den här gången är det framför allt teknologi, telekom och media som uppvisar en något mer positiv bild medan husbyggare visar en mer negativ framtidstro. Med tanke på att höga räntor främst har påverkat nybyggandet är den mer negativa bilden från husbyggarbranschen inte särskilt förvånande. Utlåningsviljan bedöms vara som bäst av företag inom industriproduktion vilket kan förklaras av en god efterfrågan på det mesta som inte är sällanköpsvaror för konsumenter. Efterfrågan på infrastruktur, grön omställning och försvarsprodukter bör gynna bolag inom industriproduktion och därmed underlätta för dessa på lånemarknaden.

Extern finansiell och ekonomisk säkerhet

Rejäl förbättring när nu osäkerheten faller tillbaka till den lägsta på två år. Nettobalansen har fallit till 28 procent från höstens rekordhöga 52 procent. Snittvärdet sedan frågan introducerades i undersökningen är 26 procent.

Sannolikhet för obestånd eller bristande betalningsförmåga hos motparter

Sannolikheten för obestånd hos motparter förbättras även om nivån (-35 procent) fortfarande indikerar en betydligt större sannolikhet än vanligt. Framför allt är det många som inte längre ser sannolikheten som högre än normalt (37 procent) utan snarare som på en normal nivå (61 procent).

Utlåningsvilja

Utlåningsviljan anses ha förbättrats sedan i höstas. Den noteras nu på 40 procent mot 23 i höstas men är därmed fortfarande något sämre än generellt. Det är färre som ser utlåningsviljan som ofördelaktig (3 mot tidigare 10 procent) och likväl färre som ser den som normal (54 mot tidigare 56 procent). Framför allt är det andelen som ser utlåningsviljan som fördelaktig som ökar kraftigast (till 43 från tidigare 33 procent).