Finansiering och risk

Hur skulle du bedöma den övergripande nivån av extern finansiell och ekonomisk osäkerhet ditt företag står inför?

Osäkerheten anses ha minskat för andra undersökningen i rad även om minskningstakten är betydligt lägre då nettobalansen går från 8 procent i våras till 4 procent nu i höst.

 

Sannolikhet för obestånd eller bristande betalningsförmåga hos motparter

Sannolikheten för obestånd hos motparter anses fortsatt ha minskat och förändringen i nettobalans är mycket kraftigare nu jämfört med i våras då nettobalansen går från -29 procent till 4 procent. Sannolikheten för obestånd ligger därmed långt ifrån den rekordhöga nivå som uppmättes hösten 2020 och påvisar den lägsta sannolikheten sedan hösten 2018.

Utlåningsvilja

Utlåningsviljan från finansiella aktörer anses för andra undersökningen i rad ha förbättrats ytterligare. Med en nettobalans om 58 procent så bedöms dock inte utlåningsviljan vara tillbaka på de nivåer som rådde innan pandemin. Här skiljer sig därmed finanschefernas syn från både sannolikheten för obestånd och extern osäkerhet, som båda anses vara tillbaka på bättre nivåer än innan pandemin.