Prioriteringar och utmaningar

Strategiska prioriteringar

Finanschefernas prioriteringar visar likheter med tidigare undersökningar, där kostnadsreducering och organisk tillväxt ligger i topp. Expansion till nya geografiska områden har ökat markant i jämförelse med höstens undersökning. Utebliven ekonomisk tillväxt anses fortsatt vara den mest betydande risken, medan cyberrisk och geopolitiska risker har ökat betydligt. Brist på kvalificerad personal är fortsatt utmanande, medan risker kopplade till penningpolitik och räntor minskar. Mindre riskfaktorer som lagstiftningsändringar ökar, medan risker i det finansiella systemet sjunker avsevärt, vilket visar förtroende för stabiliteten i den svenska marknaden.

Största utmaningar

Ekonomisk tillväxt kvarstår som den klart mest betydande risken enligt finanscheferna, dock med en minskning från 55 procent till 47 procent sedan föregående undersökning. Risken är därmed i linje med vad den var våren 2023. Vikande inhemsk efterfrågan går från tredje till näst största risk, samtidigt som faktorn i sig minskar från 41 procent till 39 procent jämfört med i höstas. Den tredje största risken anses vara pressade marginaler och priser, som minskar från 43 procent till 36 procent och därmed är tillbaka på samma nivå som för ett år sedan.