Prioriteringar och utmaningar

Strategiska prioriteringar

Till skillnad från höstens undersökning är numera organisk tillväxt återigen den främsta prioriteringen för finanscheferna istället för kostnadsreducering. Fokus på operativa investeringar i kapacitet har ökat mest i betydelse följt av minskning av kapitalutgifter (CAPEX) samtidigt som kostnadsreducering har minskat mest sedan höstens undersökning i antal procentenheter. Detta skifte i fokus kan förklaras av en minskad oro gällande världsekonomin och därmed en något mer optimistisk framtidstro jämfört med föregående undersökning. De mindre bolagen prioriterar expansion genom förvärv högst följt av introducering av nya produkter eller tjänster samt förbättrat kassaflöde. Kostnadsreducering är fortsatt främsta prioritet för de medelstora bolagen till skillnad mot de stora bolagen där organisk tillväxt utgör främsta prioritetsområdet. Organisk tillväxt utgör främsta prioritet för annan bransch och energi, el och gruvor anger fortsatt att de inte ser kostnadsreducering som en prioritering överhuvudtaget samtidigt som konsumentprodukter värderar det området högst.

Största utmaningar

Ekonomisk tillväxt är igen den mest betydande risken enligt finanscheferna, dock är det också den som minskar mest, från 58 till 49 procent. Vikande inhemsk efterfrågan respektive pressade priser och marginaler är andra och tredje största risk på listan och byter därmed plats sedan förra undersökningen. Vikande inhemsk efterfrågan är också den risk som ökar mest, från 30 till 38 procent, tätt följt av cyberrisker som ökar näst mest, men från låga 1 till 8 procent. Risker i det finansiella systemet och ökad konkurrens från utlandet är med 3 procent de risker som anses minst betydande av finanscheferna.