Prioriteringar och utmaningar

Strategiska prioriteringar

Till skillnad från vårens undersökning är numera kostnadsreducering den främsta prioriteten för finanschefer i stället för organisk tillväxt. Ett förbättrat kassaflöde samt ökade rörelsekostnader (OPEX) är de fokusområden som haft den största procentuella enhetsökningen jämfört med vårens undersökning. Samtidigt är expansion genom nyförvärv det fokusområde som har minskat med flest procentenheter jämfört med vårens undersökning. Skiftet av fokus jämfört med vårens undersökning kan förklaras av en ökad oro gällande världsekonomin samt fortsatt hög inflation.

Största utmaningar

Ekonomisk tillväxt kvarstår som den mest betydande risken enligt finanscheferna, och ökar från 49 till 55 procent sedan förra undersökningen. Näst största risk anses vara pressade marginaler och priser, vilket även är en av två risker som ökar mest sedan förra undersökningen – från 36 till 43 procent – rimligen en konsekvens av svag valuta, hög inflation och vikande konjunktur. Vikande inhemsk efterfrågan fortsätter att öka som risk från 38 till 41 procent sedan förra undersökningen. En minskad inhemsk efterfrågan kan ses som ett resultat av hög inflation och vikande konjunktur. Den utländska efterfrågan anses däremot vara en lägre risk, även om det är den andra risken som ökar mest från 7 till 14 procent.