Prioriteringar och utmaningar

Strategiska prioriteringar

Finanscheferna ser nu kostnadsreducering som främsta prioritet, vilket innebär ett skifte då organisk tillväxt har varit högsta prioritet sedan våren 2021. Fokus på förbättrat kassaflöde har ökat mest i betydelse efter kostnadsreducering samtidigt som organisk tillväxt har minskat något sedan undersökningen våren 2022, därmed ses förbättrat kassaflöde nu som ett lika stort prioritetsområde som organisk tillväxt. Detta skifte i fokus kan ses som en följd av kriget i Ukraina samt inflationsåtgärder. Likt vårens undersökning prioriterar de mindre bolagen introducering av nya produkter eller tjänster men även förbättrat kassaflöde samt ökade rörelsekostnader (OPEX) lika högt. Kostnadsreducering är främsta prioritet för de medelstora samt stora bolagen. Energi, el och gruvor är den enda branschen som inte anger kostnadsreducering som en prioritering överhuvudtaget, samtidigt som teknik, media och telekom är den bransch som värderar kostnadsreducering högst av alla branscher.

Största utmaningar

Ekonomisk tillväxt anses enligt 58 procent av finanscheferna utgöra en betydande risk de närmaste 12 månaderna och är därmed den största risken och också den som ökat mest sedan förra undersökningen. Pressade priser och marginaler respektive minskad inhemsk efterfrågan är andra och tredje största risk på listan. Alla topp tre risker ökar från förra undersökningen. Geopolitiska risker sjunker från 45 till 28 procent och brist på kompetent personal sjunker från 42 till 27 procent. De är därmed fjärde respektive sjätte största risk, men de som minskat mest från undersökningen i våras. Utländsk konkurrens och cyberrisker ligger tillsammans i botten på listan, med 1 procent av finanscheferna som anser att dessa utgör en betydande risk för deras företag.