Prioriteringar och utmaningar

Strategiska prioriteringar

Organisk tillväxt utgör likt i vårens undersökning det främsta prioritetsområdet för finanscheferna. Därefter anses kostnadsreducering, introducering av nya produkter eller tjänster samt operativa investeringar i kapacitet vara lika prioriterat. Kostnadsreducering fortsätter att minska jämfört med de tre senaste årens undersökningar, samtidigt som operativa investeringar i kapacitet ökar mer vid jämförelse av introducering av nya produkter eller tjänster. Den ökade oron för brist på kvalificerad personal samt större fokus på kapacitetsökning går båda i linje med den fortsatta prioriteringen av organisk tillväxt.

Största utmaningar

Ekonomisk tillväxt, brist på kvalificerad personal och pressade priser och marginaler är enligt finanscheferna de tre mest betydande riskerna under de närmaste 12 månaderna. Av de tre är det endast brist på kvalificerad personal som ökar jämfört med vårens undersökning, medan övriga två minskar, en naturlig effekt av att vi nu är i ett senare stadie i pandemin med ökat behov av anställningar och bättre ekonomiska utsikter. Geopolitiska samt cyberrisker ökar mest samtidigt som finanscheferna svarar att det knappt finns några risker alls i det finansiella systemet.