Prioriteringar och utmaningar

Strategiska prioriteringar

Organisk tillväxt är det främsta prioriteringsområdet för samtliga bolag oavsett storlek och bransch. De senaste två undersökningarna (hösten 2019 och hösten 2020) har det primära fokuset varit att reducera kostnader vilket med största sannolikhet kan förklaras av den nedåtgående konjunkturen samt oro kring pandemins effekter. Finanschefernas prioritering av organisk tillväxt istället för kostnadsreducering är i linje med en minskad oro över ekonomisk tillväxt och vikande inhemsk efterfrågan inom alla branscher. Brist på kvalificerad personal samt lagstiftningsförändringar ses som större risker jämfört med hösten 2020, faktorer som har en betydande påverkan vid en satsning på organisk tillväxt.

Största utmaningar

Pressade priser och marginaler, ekonomisk tillväxt och vikande inhemsk efterfrågan är fortfarande ur finanschefernas perspektiv de tre mest betydande riskerna under de närmaste 12 månaderna. Pressade priser och marginaler är den mest betydande risken enligt finanscheferna men är i stort sett oförändrad sedan hösten
2020. Ekonomisk tillväxt och vikande inhemsk efterfrågan har dock minskat från 58 procent till 38 procent respektive från 44 procent till 28 procent, vilket kan vara en återspegling av mer kännedom kring pandemins effekter och dess förväntade utveckling.