Prioriteringar och utmaningar

Strategiska prioriteringar

Reducera kostnader har seglat upp som företagens främsta prioriteringsområde. Vi ser allmänt en mer defensiv agenda jämfört med i vårens undersökning då både
reducera kostnader och åtgärder för att förbättra kassaflödet har gått om organisk tillväxt som främsta prioriteringsområde. Företagens prioriteringar stämmer väl
överens med en agenda för att hantera en avmattning i konjunkturen.

Största utmaningar

Den ekonomiska tillväxten är för andra undersökningen i rad den mest betydande risken för företagen. Det är en uppfattning som delas inom nästan alla branscher och även andra tillväxtrelaterade risker som geopolitik och avtagande inhemsk efterfrågan ökar i vikt. Den mest betydande risken i båda undersökningarna 2018, brist på kvalificerad personal, fortsätter å andra sidan att minska i vikt och återfinns bara som betydande inom branschen Tjänster till företag. Utvecklingen är logisk givet att makroekonomisk data har vikit och allt tydligare visar på en avmattning i konjunkturen.