Prioriteringar och utmaningar

Strategiska prioriteringar

Organisk tillväxt fortsätter att vara företagens främsta prioritetsområde. Den expansiva agendan tycks däremot ha svalnat något då reducering av
kostnader samt åtgärder för att förbättra kassaflödet är de främsta prioritetsområdena därefter, vilket kan jämföras med höstens undersökning då expansion genom förvärv och att introducera nya produkter eller tjänster låg i topp efter organisk tillväxt.

Största utmaningar

Ekonomiska utsikter/tillväxt anser finanscheferna vara företagens största risk, vilket gör vårens hot topic-frågor kring globala risker särskilt intressanta (länk). Denna risk följs av pressade marginaler och priser samt brist på kvalificerad personal.