Prioriteringar och utmaningar

Strategiska prioriteringar

Organisk tillväxt är fortsatt företagens främsta prioritetsområde, följt av introducera nya produkter och tjänster. Vi ser därmed inga tendenser på att företagen börjar förbereda sig för sämre tider utan de har fortsatt en expansiv agenda.

Största utmaningar

Brist på kvalificerad personal anses fortfarande vara företagens största risk och ökar till och med något jämfört med vårens undersökning (från 41 till 44 procent). Som näst största risk ses avmattning i den makroekonomiska utvecklingen/tillväxten, där konjunkturen närmar sig en rekordlång uppgång. Denna oro är dock avtagande (29 procent mot 38 i våras).