Prioriteringar och utmaningar

Strategiska prioriteringar

Trenden att organisk tillväxt är det främsta prioritetsområdet för finanscheferna håller i sig även i vårens undersökning. Därefter anses kostnadsreducering vara mest prioriterat, följt av introducering av nya produkter eller tjänster. Ett större fokus på att förbättra kassaflödet och att minska rörelsekostnaderna kan ses som ett senare stadie av det tidigare tydliga fokuset på operativa investeringar i kapacitet som nu har minskat tillsammans med en lägre oro kopplad till pandemin.

Största utmaningar

Geopolitiska risker anses av finanscheferna både vara den mest betydande risken under de närmaste 12 månaderna och är den som ökar mest i vårens undersökning. Det kan naturligtvis tolkas som en direkt konsekvens av kriget i Ukraina. Nummer två och tre på listan av risker är brist på kvalificerad personal, respektive ekonomisk tillväxt. Även dessa ökar i betydelse från höstens undersökning.