Affärsmöjligheter och finansiella utsikter

 

Tillförsikten stiger och tangerar tidigare högstanivåer från de två undersökningarna under 2018. Att pandemins osäkerhet lämnas bakom är tydligt, även om utmaningar inte saknas. Förväntningarna om affärsmöjligheter blickar sex månader fram till början av 2022. Vi ser ett tydligt skifte i tillförsikten åt det positiva hållet. Fler ser framtiden som gynnsam (61 procent mot 43 procent i våras), färre lägger sig i neutral position (25 procent mot 31 procent) och färre tror på ogynnsamma förhållanden (3 procent mot 12 procent). Allt detta driver upp den totala nettobalansen i ett läge där finanscheferna tar sig an framtidens verksamhet.

I likhet med vårens undersökning ligger de två branscherna bygg och tillverkning i topp ur ett branschperspektiv. I höstens undersökning tar teknik, media och telekom topplaceringen där samtliga ser situationen som gynnsam. Energibranschen kommer strax därefter med 80 procent som ser de närmaste sex månaderna som gynnsamma eller till och med mycket gynnsamma.

 

Frågan om hur de finansiella utsikterna står sig jämfört med för tre månader sedan, utvecklar sig också i linje med våra förväntningar och går ner något jämfört med undersökningen våren 2021. I takt med att återhämtningen har gått in i en mognare fas är det rimligt att förutsättningarna blir mer lika de tidigare undersökningarna. Nettobalansen på 26 procent är något bättre än läget 2018 då den globala konjunkturen var på väg att mjuklanda något. Tittar vi tillbaka ett par undersökningar ska våren 2020 ses som en extrem på nedsidan, medan uppgången hösten 2020 på samma sätt ska ses mot att jämförelsen sammanföll med pandemins absoluta bottenkänning. Förändringen är också här förhållandevis bred då samtliga branscher visar snarlika förändringar jämfört med undersökningen våren 2021.