Affärsmöjligheter och finansiella utsikter

Finanscheferna ser affärsmöjligheterna för de kommande sex månaderna som betydligt sämre än i höstas. Efter att ha gått upp i fem raka undersökningar föll nettobalansen till den lägsta nivån sedan våren 2017. Tappet om 26 procentenheter i nettobalans är det fjärde största sedan undersökningen initierades 2006 och är till och med större än det initiala tappet i början av finanskrisen då nettobalansen först backade med 25 procentenheter (sep 2008) och i den efterföljande extra insatta undersökningen med hela 68 procentenheter (nov 2008). För första gången sedan hösten 2009 anser vissa finanschefer att möjligheterna är väldigt ofördelaktiga. Vi ser också ett trendbrott från 2018 där andelen som nu ser väldigt fördelaktiga möjligheter minskar samtidigt som svarsalternativet medel ökar för första gången sedan våren 2017. Vår oro i höstens undersökning för en vändning i sentimentet har därmed besannats.

Finansiella utsikter

Avseende de finansiella utsikterna är finanscheferna fortsatt positiva. Av de tillfrågade anger 89 procent att de är mer eller lika optimistiska som för tre månader sedan, vilket är i linje med föregående undersökning. Vi ser dock att de tillfrågade som är mer optimistiska har begränsats till branscherna Finansiella tjänster, konsumentprodukter, verkstad och annan. I höstens undersökning återfanns ökad optimism hos samtliga branscher och vi bedömer att optimismen kring de finansiella utsikterna fortsatt kommer att avta under 2019.