Affärsmöjligheter och finansiella utsikter

 

Affärsmöjligheterna blickar sex månader framåt, till hösten 2022. Nuläget, det vill säga när datasamlingen skedde under mars 2022, föregicks av fortsatt och tydlig återhämning efter pandemin. Hög inflation och höga energipriser utgjorde en utmaning och kriget i Ukraina gick från en möjlig, om än låg, risk till verklighet. Den positiva utvecklingen i de två senaste undersökningarna bröts och nedgången blev förhållandevis kraftig, en av de större förändringarna.

Överlag förändras synen på framtiden från gynnsam till genomsnittlig jämfört med hösten 2021. 48 procent av finanscheferna ser affärsmöjligheterna som gynnsamma medan 7 procent ser dem som ogynnsamma. En stor andel, 45 procent, ser dem som genomsnittliga. Det syns också en viss förskjutning för de som ser läget som mycket gynnsamt till gynnsamt (från 11 procent till 7 procent).

Teknik, media och telekom (80 procent) och bygg (67 procent) är de branscher vars tillförsikt är mest positiv. Förskjutningen mot en mer genomsnittlig tillförsikt syns bland annat i att det är det svarsalternativ som flest anger inom konsumentprodukter (65 procent) och tjänster till företag (50 procent).

 

Även de finansiella utsikterna jämfört med för tre månader sedan, bedöms som genomsnittliga eller oförändrade. Lika stor andel (19 procent) ser läget som antingen gynnsamt eller ogynnsamt och nettobalansen blir därför noll. Resterande dryga 60 procent ser läget som oförändrat.

Det är egentligen bara teknik, media och telekom där vi ser en annan viktning med lika delar som ser det finansiella läget som oförändrat, eller något bättre. De allra största företagen ser affärsmöjligheterna som väsentligt mer fördelaktiga än de mindre. Samtidigt har de största företagen en mer pessimistisk syn på de finansiella utsikterna.