Intervju: Jonas Nordquist

Jonas Nordquist

Vi pratar med Jonas Nordquist, CFO Postnord Strålfors, om trenderna i vårens rapport.

Tillförsikten bland svenska finanschefer har återhämtat sig från den rekordlåga nivå vi såg i höstas. Känner du igen den bilden?

Visst märker man av en viss lättnad på marknaden, men jag är försiktig med att vara alltför optimistisk. Inflationen har börjat sjunka, vilket är positivt, men det finns fortfarande orosmoment, så som försenade räntesänkningar i USA och geopolitiska konflikter i vårt närområde. Samtidigt är jag positivt inställd till framtiden och tror att vi snart kan se en förbättring i ekonomin.

Kostnadsreducering och organisk tillväxt rankas högst upp på listan över prioriteringar. Är det en  bild du delar?

Som företag är det förstås viktigt att regelbundet se över sina kostnader och hålla dem på rätt nivå. För oss handlar det mer om att prioritera den dagliga verksamheten och att ständigt driva fram förbättringar. Lyckas vi med detta kommer det att generera en god organisk tillväxt för oss.

Ekonomisk tillväxt är fortsatt den mest betydande risken enligt respondenterna. Vad är dina tankar om det?

Det är en utmaning för hela industrin att avgöra rätt tidpunkt att kliva på tåget när tillväxten faktiskt kommer. Alla vill självklart undvika att starta för tidigt och riskera onödiga kostnader och kapacitetsproblem. Även om vissa branscher verkar se en ljusning nu, finns det en risk att tillväxten dröjer. Det är en avvägning mellan att inte agera i tid och att börja för tidigt utan att se de faktiska effekterna. För oss är det en risk som vi noga beaktar och kommer att följa framåt.

Anta att ni idag har överlikviditet som ni får använda fritt. Vilka användningsområden skulle du i så fall prioritera?

Det är självklart en fråga som berör hela koncernen, men för Postnord Strålfors skulle jag säga att det huvudsakliga användningsområdet just nu är investeringar i vår resa mot en mer digitaliserad verksamhet. Vi lägger stor vikt vid att utveckla lösningar som kan stärka vårt kunderbjudande inom flera viktiga områden. Som bolag strävar vi efter att vara ledande inom vår marknad och att investera för att möta kundernas behov på bästa sätt.

Allt fler förutser att antalet anställda kommer att öka. Samtidigt rankas brist på kvalificerad personal högt bland riskerna företag står inför. Hur ser era ambitioner ut?

I och med vår resa mot en mer digital verksamhet har vi, liksom många andra, stort behov av personal med teknisk bakgrund och kompetens inom exempelvis mjukvaruutveckling. Det kan vara svårt att hitta den sortens kompetens till rimliga villkor idag, men jag upplever det inte som en ny risk utan en som marknaden stått inför under en längre tid.

Vårens ”Hot Topic”-kapitel tittar på geopolitiska risker. Hur har den senaste tidens geopolitiska utveckling påverkat er verksamhet?

Vår enhet är ju i stor utsträckning IT-baserad, så självklart känner jag igen oron kopplat till cyberattacker och utpressning. Branschmässigt, och för marknaden i stort, är ju även geopolitiska risker kopplat till säkerhet, krig och konflikter samt utvecklingen i världsekonomin till följd av dessa högst relevant.

I vilken utsträckning har ditt ansvarsområde som CFO förändrats de senaste åren?

Rollen har över en längre period gått från att framför allt handla om redovisning till att idag fokusera i allt högre grad på strategi. Numera är CFO:n ansvarig både för att se till att bolagets strategi är relevant och fungerar rent finansiellt, och för att den följs och exekveras. Jag upplever också att CFO:n har fått en mer framåtblickande roll och att man i stor utsträckning arbetar scenariobaserat för att framtidssäkra bolaget och se till att man står redo att hantera olika sorters risker och utmaningar.